Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje VIDIS SA. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Raporty

Szanowni Państwo, inforujemy, że w związku ze zmianą giełdowego serwisu internetowego Newconnect dotychczasowe linki prowadzące do raportów naszej spółki mogą być nieaktualne.
Aby sprawdzić historię naszych komunikatów prosimy skorzystać z nowej strony pod adresem:
https://newconnect.pl/spolka?isin=PLVIDIS00014#2


2016-09-30 9/2016 RB_ASO Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 50%, 33 i 1/3 %, 33 %, 25 %, 20 %, 15 %, 10 % i 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
2016-09-30 8/2016 RB_ASO Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 50%, 33 i 1/3 %, 33 %, 25 %, 20 %, 15 %, 10 % i 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
2016-09-16 13/2016 RB Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 13.10.2016 roku - przystąpienie do czynności zmierzających do nabycia akcji własnych
2016-09-16 7/2016 RB_ASO Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 13.10.2016 roku - przystąpienie do czynności zmierzających do nabycia akcji własnych
2016-09-15 12/2017 RB Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu ViDiS S.A
2016-09-15 6/2016 RB_ASO ViDiS S.A. - Informacja poufna - otrzymanie oferty sprzedaży akcji ViDiS S.A. oraz wyrażenie woli przystąpienia przez Spółkę do negocjacji w sprawie skupu akcji własnych
2016-09-05 5/2018 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki i przekroczeniu progu 50% udziału w kapitale zakladowym
2016-09-05 4/2016 RB_ASO Powiadomienie o transakcjach na akcjach ViDiS S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2016-09-05 3/2016 RB_ASO Powiadomienie o transakcji na akcjach ViDiS S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2016-08-12 11/2016 Raport kwartalny za okres od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.
2016-07-29 10/2016 RB Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017
2016-06-16 9/2016 RB Sprostowanie omyłek pisarskich wpisu zmian danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dla ViDiS S.A.
2016-06-07 8/2018 RB Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
2016-05-13 7/2018 RB Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
2016-05-13 6/2016 RB Prezentacja Spółki ViDiS S.A.
2016-05-13 5/2016 Raport kwartalny za okres od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r.
2016-05-05 4/2016 RB Informacja Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotycząca akcji ViDiS S.A.
2016-03-24 2/2018 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2016-03-17 3/2016 RB Rejestracja zmian Statutu ViDiS S.A.
2016-02-12 2/2016 RB Prezentacja Spółki ViDiS S.A.
2016-02-12 1/2016 RB Raport kwartalny za okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r.
2016-01-26 1/2016 RB_ASO Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-12-31 27/2016 RB Korekta uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
2015-12-31 26/2016 RB Korekta raportu nr 24/2015 z 29.12.2015 r.
2015-12-30 25/2016 RB Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
pozycje: 176 - 200 / 397, stron: 16
 «    1   2   3   4   5   6   7   [ 8 ]   9   10     »