Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje ViDiS. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Raporty

Szanowni Państwo, inforujemy, że w związku ze zmianą giełdowego serwisu internetowego Newconnect dotychczasowe linki prowadzące do raportów naszej spółki mogą być nieaktualne.
Aby sprawdzić historię naszych komunikatów prosimy skorzystać z nowej strony pod adresem:
https://newconnect.pl/spolka?isin=PLVIDIS00014#2


2015-12-01 9/2015 RB_ASO Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 29.12.2015 roku
2015-11-30 23/2015 RB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 29.12.2015 roku
2015-11-30 22/2015 RB Prezentacja Spółki ViDiS S.A.
2015-11-30 21/2018 Raport roczny za rok obrotowy 2014/15
2015-11-29 20/2015 RB Korekta prognozy wyników finansowych Emitenta za rok obrotowy 2014/15
2015-11-26 19/2015 RB Rejestracja zmian Statutu ViDiS S.A.
2015-11-19 18/2015 RB Powołanie Członków Zarządu ViDiS S.A. oraz informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych
2015-11-17 17/2015 RB Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2014/2015
2015-11-13 16/2015 RB Prezentacja Spółki ViDiS S.A.
2015-11-13 15/2015 Raport kwartalny za okres od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r.
2015-10-08 14/2015 RB Prognoza finansowa na rok obrotowy 2015/2016
2015-08-27 13/2015 RB Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.08.2015 roku
2015-08-27 8/2015 RB_ASO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VIDIS S.A. z dnia 26.08.2015 r.
2015-08-18 6/2015 RB_ASO Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-08-14 12/2015 RB Prezentacja Spółki ViDiS S.A.
2015-08-14 11/2015 Raport kwartalny za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r.
2015-07-30 10/2015 RB Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 26.08.2015 roku
2015-07-30 5/2015 RB_ASO Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 26.08.2015 roku
2015-07-24 9/2015 RB Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015/2016
2015-05-14 8/2015 RB Prezentacja Spółki ViDiS S.A.
2015-05-14 7/2017 Raport kwartalny za okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r.
2015-05-14 6/2015 RB Korekta prognozy wyników finansowych Emitenta na rok obrotowy 2014/15
2015-04-24 5/2015 RB Informacja dla Akcjonariuszy – dot. sprzedaży części skupionych akcji własnych
2015-04-22 4/2015 RB_ASO Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-02-13 4/2015 RB Prezentacja Spółki ViDiS S.A.
pozycje: 176 - 200 / 369, stron: 15
 «    1   2   3   4   5   6   7   [ 8 ]   9   10     »