Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje VIDIS SA. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Raporty

Szanowni Państwo, inforujemy, że w związku ze zmianą giełdowego serwisu internetowego Newconnect dotychczasowe linki prowadzące do raportów naszej spółki mogą być nieaktualne.
Aby sprawdzić historię naszych komunikatów prosimy skorzystać z nowej strony pod adresem:
https://newconnect.pl/spolka?isin=PLVIDIS00014#2

typ raportu: bieżący

2024-07-11 9/2024 RB Ustalenie terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej VIDIS S.A.
2024-04-15 5/2024 RB Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
2023-12-29 13/2023 RB Informacja o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
2023-12-29 12/2023 RB Informacja o nałożeniu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kary pieniężnej na Emitenta
2023-12-12 11/2023 RB Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 grudnia 2023 r.
2023-12-02 10/2023 RB Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIDIS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
2023-11-23 8/2023 RB Zmiana harmonogramu publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2022/2023
2023-07-18 5/2023 RB Terminy przekazywania raportów okresowych (jednostkowych i skonsolidowanych) w roku obrotowym 2023/2024
2023-01-27 1/2023 RB Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki
2022-12-30 14/2022 RB Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2022-12-30 13/2022 RB Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30 grudnia 2022 r.
2022-12-21 11/2022 RB Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
2022-12-03 10/2022 RB Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIDIS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
2022-11-04 7/2022 RB Zmiana harmonogramu publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2021/2022
2022-07-21 4/2022 RB Terminy przekazywania raportów okresowych (jednostkowych i skonsolidowanych) w roku obrotowym 2022/2023
2022-06-09 3/2022 RB Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
2021-12-28 8/2021 RB Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28 grudnia 2021 r.
2021-12-01 7/2021 RB Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIDIS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
2021-07-20 3/2021 RB Terminy przekazywania raportów okresowych (jednostkowych i skonsolidowanych) w roku obrotowym 2021/2022
2020-12-22 18/2020 RB Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 22 grudnia 2020 r
2020-11-23 17/2020 RB Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViDiS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
2020-11-06 14/2020 RB Zmiana terminu publikacji raportu okresowego rocznego za okres od 01.07.2019 do 30.06.2020 roku
2020-10-05 13/2020 RB Ostatnie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-09-14 12/2020 RB Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-08-24 11/2020 RB Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
pozycje: 1 - 25 / 207, stron: 9
  [ 1 ]   2   3   4   5   6   7   8   9     »