Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje ViDiS. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Raporty

Szanowni Państwo, inforujemy, że w związku ze zmianą giełdowego serwisu internetowego Newconnect dotychczasowe linki prowadzące do raportów naszej spółki mogą być nieaktualne.
Aby sprawdzić historię naszych komunikatów prosimy skorzystać z nowej strony pod adresem:
https://newconnect.pl/spolka?isin=PLVIDIS00014#2

typ raportu: bieżący

2020-07-09 7/2020 RB Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-06-22 6/2020 RB Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
2020-05-21 5/2020 RB Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
2020-05-11 3/2020 RB Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020 roku
2020-02-13 1/2020 RB Powołanie nowego Członka Zarządu
2019-12-31 11/2019 RB Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
2019-12-31 10/2019 RB Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 31 grudnia 2019 r.
2019-12-31 9/2019 RB Rezygnacja Członka Zarządu
2019-11-29 8/2019 RB Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViDiS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
2019-07-31 4/2019 RB Terminy przekazywania raportów okresowych (jednostkowych i skonsolidowanych) w roku obrotowym 2019/2020
2019-03-15 2/2019 RB Rejestracja zmian Statutu ViDiS SA
2018-12-27 15/2018 RB Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 27.12.2018 r.
2018-12-01 8/2018 RB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 27.12.2018 roku
2018-09-27 11/2018 RB Rejestracja zmian Statutu
2018-08-27 10/2018 RB Podpisanie umowy z biegłym rewidentem w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jednostkowego spółki ViDiS SA i skonsolidowanego sprawozdania fina
2018-07-20 8/2018 RB Korekta tytułu raportu bieżącego dotyczącego terminu publikacji raportów okresowych
2018-07-20 7/2018 RB Terminy przekazywania raportów okresowych (jednostkowych i skonsolidowanych) w roku obrotowym 2018/2019
2018-06-22 6/2018 RB Powołanie Członków Zarządu ViDiS S.A.
2018-05-12 4/2018 RB Terminy przekazywania skonsolidowanych raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018
2018-05-11 3/2018 RB Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 roku.
2018-03-08 2/2018 RB Zakończenie subskrypcji akcji serii E Emitenta
2017-12-29 19/2017 RB Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ViDiS S.A.
2017-12-29 18/2017 RB Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 29.12.2017 r.
2017-12-29 17/2017 RB Powołanie członka Zarządu
2017-12-11 16/2017 RB Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 r.
pozycje: 1 - 25 / 180, stron: 8
  [ 1 ]   2   3   4   5   6   7   8     »