Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje VIDIS SA. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Raporty

Szanowni Państwo, inforujemy, że w związku ze zmianą giełdowego serwisu internetowego Newconnect dotychczasowe linki prowadzące do raportów naszej spółki mogą być nieaktualne.
Aby sprawdzić historię naszych komunikatów prosimy skorzystać z nowej strony pod adresem:
https://newconnect.pl/spolka?isin=PLVIDIS00014#2


2021-12-28 8/2021 RB Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28 grudnia 2021 r.
2021-12-28 5/2021 RB_ASO Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 grudnia 2021 roku
2021-12-01 7/2021 RB Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIDIS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
2021-12-01 4/2021 RB_ASO Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIDIS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
2021-11-12 6/2021 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.
2021-11-09 5/2021 Raport roczny VIDIS SA za rok obrotowy 2020/21 oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej VIDIS SA za rok obrotowy 2020/21
2021-11-02 3/2021 RB_ASO Informacja o podpisaniu przez Emitenta przyrzeczonej umowy zakupu nieruchomości
2021-08-13 4/2021 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.
2021-07-27 2/2021 RB_ASO Informacja o rozwiązaniu przez Emitenta przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości z dnia 03 marca 2021 roku i jednoczesnym podpisaniu nowej umowy zakupu tej samej nieruchomości
2021-07-20 3/2021 RB Terminy przekazywania raportów okresowych (jednostkowych i skonsolidowanych) w roku obrotowym 2021/2022
2021-05-14 2/2021 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.
2021-03-03 1/2021 RB_ASO Informacja o podpisaniu przez Emitenta przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości
2021-02-12 1/2021 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.
2020-12-22 18/2020 RB Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 22 grudnia 2020 r
2020-12-22 9/2020 RB_ASO Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 grudnia 2020 roku
2020-11-23 17/2020 RB Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViDiS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
2020-11-23 8/2020 RB_ASO Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViDiS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
2020-11-13 16/2020 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.
2020-11-09 15/2020 Raport roczny Vidis SA za rok obrotowy 2019/20 oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ViDiS SA za rok obrotowy 2019/20
2020-11-06 14/2020 RB Zmiana terminu publikacji raportu okresowego rocznego za okres od 01.07.2019 do 30.06.2020 roku
2020-10-05 13/2020 RB Ostatnie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-10-05 7/2020 RB_ASO Ostatnie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-09-14 12/2020 RB Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-09-14 6/2020 RB_ASO Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-08-24 11/2020 RB Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
pozycje: 51 - 75 / 404, stron: 17
 «    1   2   [ 3 ]   4   5   6   7   8   9   10     »