Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje VIDIS SA. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Raporty

Szanowni Państwo, inforujemy, że w związku ze zmianą giełdowego serwisu internetowego Newconnect dotychczasowe linki prowadzące do raportów naszej spółki mogą być nieaktualne.
Aby sprawdzić historię naszych komunikatów prosimy skorzystać z nowej strony pod adresem:
https://newconnect.pl/spolka?isin=PLVIDIS00014#2


2024-07-11 9/2024 RB Ustalenie terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej VIDIS S.A.
2024-06-10 2/2024 RB_ASO Informacja dotycząca złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez spółkę portfelową Avilux Verwaltungs GmbH.
2024-06-04 1/2024 RB_ASO Informacja dotycząca złożenia przez spółkę celową wniosku o ogłoszenie upadłości Avilux GmbH & CO KG
2024-05-14 8/2024 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.
2024-05-14 7/2024 Ponowna korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r. (IV kwartał roku obrotowego 2022/2023)
2024-05-14 6/2024 Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.( II kwartał roku obrotowego 2023/2024)
2024-04-15 5/2024 RB Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
2024-02-14 4/2024 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.
2024-02-14 3/2024 Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2023/2024
2024-02-14 2/2024 Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2022/2023
2024-01-10 1/2024 Korekta jednostkowego raportu rocznego VIDIS SA za rok obrotowy 2022/23 opublikowanego w dniu 30 listopada 2023 r.
2023-12-29 13/2023 RB Informacja o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
2023-12-29 12/2023 RB Informacja o nałożeniu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kary pieniężnej na Emitenta
2023-12-12 11/2023 RB Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 grudnia 2023 r.
2023-12-12 6/2023 RB_ASO Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 grudnia 2023 r.
2023-12-02 10/2023 RB Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIDIS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
2023-12-02 5/2023 RB_ASO Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIDIS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
2023-11-30 9/2023 Raport roczny VIDIS SA za rok obrotowy 2022/23 wraz z informacją o skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki
2023-11-23 8/2023 RB Zmiana harmonogramu publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2022/2023
2023-11-14 7/2023 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r
2023-09-21 4/2023 RB_ASO Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2023-09-21 3/2023 RB_ASO Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2023-09-21 2/2023 RB_ASO Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2023-08-11 6/2023 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r.
2023-07-18 5/2023 RB Terminy przekazywania raportów okresowych (jednostkowych i skonsolidowanych) w roku obrotowym 2023/2024
pozycje: 1 - 25 / 404, stron: 17
  [ 1 ]   2   3   4   5   6   7   8   9   10     »