Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje VIDIS SA. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Raporty

Szanowni Państwo, inforujemy, że w związku ze zmianą giełdowego serwisu internetowego Newconnect dotychczasowe linki prowadzące do raportów naszej spółki mogą być nieaktualne.
Aby sprawdzić historię naszych komunikatów prosimy skorzystać z nowej strony pod adresem:
https://newconnect.pl/spolka?isin=PLVIDIS00014#2


2017-12-29 18/2017 RB Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 29.12.2017 r.
2017-12-29 17/2017 RB Powołanie członka Zarządu
2017-12-29 14/2018 RB_ASO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VIDIS S.A. z dnia 29.12.2017 r.
2017-12-28 13/2017 RB_ASO ViDiS S.A. - Informacja poufna - Korekta prognozy wyników finansowych Emitenta za rok obrotowy 2017/18
2017-12-11 16/2017 RB Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 r.
2017-12-11 11/2017 RB_ASO Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 r.
2017-12-01 15/2017 RB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 29.12.2017 roku
2017-12-01 10/2017 RB_ASO Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 29.12.2017 roku
2017-11-29 14/2017 Raport roczny za rok obrotowy 2016/17
2017-11-13 13/2017 Raport kwartalny za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r
2017-11-13 12/2017 RB Raport kwartalny za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.
2017-10-30 11/2017 RB Podpisanie umowy z biegłym rewidentem w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 2016/17
2017-10-24 9/2017 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w kapitale zakładowym oraz udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2017-10-23 8/2017 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w kapitale zakładowym oraz udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2017-10-20 10/2017 RB Rejestracja zmian Statutu ViDiS S.A
2017-10-17 7/2017 RB_ASO ViDiS S.A. - Informacja poufna - Prognoza finansowa na rok obrotowy 2017/18
2017-08-14 9/2017 Raport kwartalny za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r.
2017-07-14 8/2017 RB Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018
2017-07-05 7/2017 RB Korekta uchwał Walnego Zgromadzenia z dn. 12.06.2017 r.
2017-06-12 6/2017 RB_ASO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VIDIS S.A. z dnia 12.06.2017 r.
2017-06-12 6/2017 RB Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.06.2017 roku
2017-06-06 5/2017 RB_ASO Porozumienie w sprawie przejęcia przez ViDiS S.A. kontroli w innej spółce
2017-06-02 3/2017 RB_ASO Podpisanie umowy kredytowej i aneksu do umowy kredytowej
2017-05-16 5/2017 RB Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 12.06.2017 roku
2017-05-16 2/2017 RB_ASO Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 12.06.2017 roku
pozycje: 126 - 150 / 397, stron: 16
 «    1   2   3   4   5   [ 6 ]   7   8   9   10     »