Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje VIDIS SA. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Raporty

Szanowni Państwo, inforujemy, że w związku ze zmianą giełdowego serwisu internetowego Newconnect dotychczasowe linki prowadzące do raportów naszej spółki mogą być nieaktualne.
Aby sprawdzić historię naszych komunikatów prosimy skorzystać z nowej strony pod adresem:
https://newconnect.pl/spolka?isin=PLVIDIS00014#2


2018-05-12 4/2018 RB Terminy przekazywania skonsolidowanych raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018
2018-05-11 3/2018 RB Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 roku.
2018-03-08 2/2018 RB Zakończenie subskrypcji akcji serii E Emitenta
2018-03-05 2/2018 RB_ASO Powiadomienie o transakcji na akcjach ViDiS S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2018-02-13 1/2018 Raport kwartalny za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.
2018-02-12 1/2018 RB_ASO ViDiS S.A. - Informacja poufna - Korekta prognozy wyników finansowych Emitenta za rok obrotowy 2017/18
2017-12-29 19/2017 RB Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ViDiS S.A.
2017-12-29 18/2017 RB Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 29.12.2017 r.
2017-12-29 17/2017 RB Powołanie członka Zarządu
2017-12-29 14/2018 RB_ASO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VIDIS S.A. z dnia 29.12.2017 r.
2017-12-28 13/2017 RB_ASO ViDiS S.A. - Informacja poufna - Korekta prognozy wyników finansowych Emitenta za rok obrotowy 2017/18
2017-12-11 16/2017 RB Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 r.
2017-12-11 11/2017 RB_ASO Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 r.
2017-12-01 15/2017 RB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 29.12.2017 roku
2017-12-01 10/2017 RB_ASO Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 29.12.2017 roku
2017-11-29 14/2017 Raport roczny za rok obrotowy 2016/17
2017-11-13 13/2017 Raport kwartalny za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r
2017-11-13 12/2017 RB Raport kwartalny za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.
2017-10-30 11/2017 RB Podpisanie umowy z biegłym rewidentem w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 2016/17
2017-10-24 9/2017 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w kapitale zakładowym oraz udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2017-10-23 8/2017 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w kapitale zakładowym oraz udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2017-10-20 10/2017 RB Rejestracja zmian Statutu ViDiS S.A
2017-10-17 7/2017 RB_ASO ViDiS S.A. - Informacja poufna - Prognoza finansowa na rok obrotowy 2017/18
2017-08-14 9/2017 Raport kwartalny za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r.
2017-07-14 8/2017 RB Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018
pozycje: 126 - 150 / 404, stron: 17
 «    1   2   3   4   5   [ 6 ]   7   8   9   10     »