Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje VIDIS SA. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Skonsolidowane roczne raporty finansowe

 

2020

2021

2022

2023

Przychody netto ze sprzedaży (tys.)

88 306

88 306

120 442

125 755

Zysk (strata) z działal. oper. (tys.)

3 216

3 216

5 624

1 704

Zysk (strata) brutto (tys.)

3 155

3 155

4 437

338

Zysk (strata) netto (tys.)*

2 483

2 483

3 997

522

Amortyzacja (tys.)

1 698

1 698

2 247

2 414

EBITDA (tys.)

4 914

4 914

7 871

4 118

Aktywa (tys.)

47 569

47 569

59 612

55 351

Kapitał własny (tys.)*

17 443

17 443

21 441

22 622

Liczba akcji (tys. szt.)

2 421,275

2 421,275

2 421,275

2 421,275

Zysk na akcję (zł)

1,026

1,026

1,651

0,216

Wartość księgowa na akcję (zł)

7,204

7,204

8,855

9,343

 

Jednostkowe raporty roczne finansowe

 

2020

2021

2022

2023

Przychody netto ze sprzedaży (tys.)

82 782

82 782

105 039

101 970

Zysk (strata) z działal. oper. (tys.)

2 551

2 551

5 928

1 737

Zysk (strata) brutto (tys.)

2 554

2 554

5 383

1 207

Zysk (strata) netto (tys.)*

1 968

1 968

4 549

979

Amortyzacja (tys.)

1 512

1 512

1 731

1 862

EBITDA (tys.)

4 063

4 063

7 659

3 599

Aktywa (tys.)

45 540

45 540

53 007

48 259

Kapitał własny (tys.)*

16 399

16 399

20 948

21 927

Liczba akcji (tys. szt.)

2 421,275

2 421,275

2 421,275

2 421,275

Zysk na akcję (zł)

0,813

0,813

1,879

0,404

Wartość księgowa na akcję (zł)

6,773

6,773

8,652

9,056