Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje ViDiS. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Raporty

Szanowni Państwo, inforujemy, że w związku ze zmianą giełdowego serwisu internetowego Newconnect dotychczasowe linki prowadzące do raportów naszej spółki mogą być nieaktualne.
Aby sprawdzić historię naszych komunikatów prosimy skorzystać z nowej strony pod adresem:
https://newconnect.pl/spolka?isin=PLVIDIS00014#2


2013-12-04 4/2013 RB_ASO Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 30.12.2013 roku
2013-11-19 18/2013 Raport roczny za okres od 01.01.2012 do 30.06.2013 rok
2013-11-14 17/2017 Raport kwartalny za okres od 01.07.2013 r. do 30.09.2013 r.
2013-10-28 16/2013 RB Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2012/2013
2013-10-22 15/2013 RB Przełożenie terminu spotkania z inwestorami na dzień 06.12.2013 r.
2013-10-22 14/2013 RB Prognoza finansowa na rok obrotowy 2013/2014
2013-10-17 3/2013 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2013-09-20 13/2013 RB Zaproszenie na spotkanie dla inwestorów w dniu 31.10.2013 r.
2013-09-20 12/2013 RB Decyzja Zarządu w sprawie umorzenia akcji własnych
2013-09-18 11/2013 RB Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2012/2013
2013-08-14 10/2013 RB Prezentacja Spółki ViDiS S.A.
2013-08-14 9/2013 Raport kwartalny za okres od 01.04.2013 r. do 30.06.2013 r.
2013-07-31 8/2013 RB Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013/2014
2013-05-21 7/2013 RB Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą
2013-05-15 6/2013 Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r.
2013-05-15 5/2013 RB Korekta prognozy wyników finansowych Emitenta na rok obrotowy 2012
2013-03-18 2/2013 RB_ASO Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2013-02-26 1/2013 RB_ASO Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
2013-02-15 4/2013 RB Korekta raportów kwartalnych za okres od 01.04.2012 do 30.06.2012 r. oraz od 01.07.2012 do 30.09.2012 r.
2013-02-13 3/2013 Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r.
2013-02-13 2/2013 RB ViDiS S.A. Gazelą Biznesu po raz 4. z rzędu
2013-02-12 1/2013 RB Korekta prognozy wyników finansowych Emitenta na rok obrotowy 2012
2012-12-12 30/2012 RB Korekta raportu kwartalnego za okres od 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r.
2012-12-10 29/2012 RB NAWIĄZANIE STRATEGICZNEJ WSPÓŁPRACY PRZEZ EMITENTA
2012-11-14 28/2012 Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r.
pozycje: 251 - 275 / 364, stron: 15
 «    [ 11 ]   12   13   14   15     »