Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje VIDIS SA. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Raporty

Szanowni Państwo, inforujemy, że w związku ze zmianą giełdowego serwisu internetowego Newconnect dotychczasowe linki prowadzące do raportów naszej spółki mogą być nieaktualne.
Aby sprawdzić historię naszych komunikatów prosimy skorzystać z nowej strony pod adresem:
https://newconnect.pl/spolka?isin=PLVIDIS00014#2


2014-11-21 24/2014 RB Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2013/2014
2014-11-14 23/2014 RB Prezentacja Spółki ViDiS S.A.
2014-11-14 22/2014 Raport kwartalny za okres od 01.07.2014 r. do 30.09.2014
2014-10-28 21/2014 RB Informacja dla Akcjonariuszy - ilość zakupionych akcji własnych
2014-09-26 20/2014 RB Informacja o zamiarze przekroczenia przez Spółkę progu 25% średniego dziennego wolumenu przy skupie akcji własnych
2014-09-23 19/2014 RB Publikacja programu skupu akcji własnych
2014-08-14 18/2014 RB Prezentacja Spółki ViDiS S.A.
2014-08-14 17/2014 Raport kwartalny za okres od 01.04.2014 r. do 30.06.2014 r.
2014-08-06 16/2014 RB Prognoza finansowa na rok obrotowy 2014/2015
2014-07-29 15/2014 RB Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014/2015
2014-07-16 11/2014 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2014-07-11 10/2014 RB_ASO Zmiana stanu posiadania akcji ViDiS S.A. w wyniku nabycia przez Spółkę akcji własnych
2014-07-10 14/2014 RB Informacja o nabyciu akcji własnych
2014-07-07 13/2014 RB Informacja o ofertach złożonych w ramach Programu skupu Akcji Własnych
2014-07-01 12/2014 RB Korekta prognozy wyników finansowych Emitenta za rok obrotowy 2013/14
2014-06-30 11/2014 RB Publikacja programu skupu akcji własnych
2014-06-18 10/2014 RB Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2014 roku
2014-06-18 9/2014 RB_ASO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VIDIS S.A. z dnia 18.06.2014 r.
2014-06-17 8/2014 RB_ASO Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
2014-05-30 9/2014 RB Informacja Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotycząca akcji ViDiS S.A.
2014-05-22 8/2014 RB Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 18.06.2014 roku
2014-05-22 7/2014 RB Rejestracja przez sąd korekty w strukturze akcji
2014-05-22 6/2014 RB_ASO Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 18.06.2014 roku
2014-05-14 6/2014 RB Prezentacja Spółki ViDiS S.A.
2014-05-14 5/2014 Raport kwartalny za okres od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.
pozycje: 251 - 275 / 404, stron: 17
 «    [ 11 ]   12   13   14   15   16   17     »