Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje VIDIS SA. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Raporty

Szanowni Państwo, inforujemy, że w związku ze zmianą giełdowego serwisu internetowego Newconnect dotychczasowe linki prowadzące do raportów naszej spółki mogą być nieaktualne.
Aby sprawdzić historię naszych komunikatów prosimy skorzystać z nowej strony pod adresem:
https://newconnect.pl/spolka?isin=PLVIDIS00014#2


2014-05-07 7/2014 RB Komunikat Zarządu Emitenta w sprawie spadku kursu akcji
2014-03-20 5/2014 RB_ASO Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
2014-03-17 4/2014 RB_ASO Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-03-10 3/2014 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2014-03-05 3/2014 RB Rejestracja zmian Statutu ViDiS S.A.
2014-02-28 2/2014 RB_ASO Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-02-13 2/2014 RB Prezentacja Spółki ViDiS S.A.
2014-02-13 1/2014 Raport kwartalny za okres od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r.
2014-01-24 1/2014 RB_ASO Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2013-12-31 23/2013 RB Powołanie Członków Rady Nadzorczej ViDiS S.A.
2013-12-31 22/2013 RB Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 grudnia 2013 roku
2013-12-31 6/2013 RB_ASO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VIDIS S.A. z dnia 30.12.2013 r.
2013-12-05 21/2013 RB Prezentacja Spółki ViDiS S.A
2013-12-05 20/2013 RB Zaproszenie na spotkanie dla inwestorów w dniu 6.12.2013 r.
2013-12-04 19/2013 RB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 30.12.2013 roku
2013-12-04 4/2013 RB_ASO Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 30.12.2013 roku
2013-11-19 18/2013 Raport roczny za okres od 01.01.2012 do 30.06.2013 rok
2013-11-14 17/2017 Raport kwartalny za okres od 01.07.2013 r. do 30.09.2013 r.
2013-10-28 16/2013 RB Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2012/2013
2013-10-22 15/2013 RB Przełożenie terminu spotkania z inwestorami na dzień 06.12.2013 r.
2013-10-22 14/2013 RB Prognoza finansowa na rok obrotowy 2013/2014
2013-10-17 3/2013 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2013-09-20 13/2013 RB Zaproszenie na spotkanie dla inwestorów w dniu 31.10.2013 r.
2013-09-20 12/2013 RB Decyzja Zarządu w sprawie umorzenia akcji własnych
2013-09-18 11/2013 RB Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2012/2013
pozycje: 251 - 275 / 379, stron: 16
 «    [ 11 ]   12   13   14   15   16     »