Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje VIDIS SA. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Raporty

Szanowni Państwo, inforujemy, że w związku ze zmianą giełdowego serwisu internetowego Newconnect dotychczasowe linki prowadzące do raportów naszej spółki mogą być nieaktualne.
Aby sprawdzić historię naszych komunikatów prosimy skorzystać z nowej strony pod adresem:
https://newconnect.pl/spolka?isin=PLVIDIS00014#2


2023-06-01 4/2023 Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.
2023-05-12 3/2023 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.
2023-02-14 2/2023 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.
2023-01-27 1/2023 RB Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki
2023-01-10 1/2023 RB_ASO Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2022-12-30 14/2022 RB Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2022-12-30 13/2022 RB Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30 grudnia 2022 r.
2022-12-30 12/2022 Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.
2022-12-30 6/2022 RB_ASO Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 grudnia 2022 roku
2022-12-21 11/2022 RB Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
2022-12-03 10/2022 RB Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIDIS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
2022-12-03 5/2022 RB_ASO Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIDIS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
2022-11-30 9/2022 Raport roczny VIDIS SA za rok obrotowy 2021/22 oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej VIDIS SA za rok obrotowy 2021/22
2022-11-14 2/2022 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r
2022-11-04 7/2022 RB Zmiana harmonogramu publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2021/2022
2022-08-16 6/2022 Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.
2022-08-12 5/2022 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r
2022-07-21 4/2022 RB Terminy przekazywania raportów okresowych (jednostkowych i skonsolidowanych) w roku obrotowym 2022/2023
2022-07-13 4/2022 RB_ASO Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2022-07-08 3/2022 RB_ASO Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2022-07-08 2/2022 RB_ASO Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2022-06-09 3/2022 RB Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
2022-05-13 2/2022 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.
2022-04-12 1/2022 RB_ASO Informacja o zawiązaniu przez Emitenta spółki celowej
2022-02-14 1/2022 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.
pozycje: 26 - 50 / 404, stron: 17
 «    1   [ 2 ]   3   4   5   6   7   8   9   10     »