Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje VIDIS SA. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Raporty

Szanowni Państwo, inforujemy, że w związku ze zmianą giełdowego serwisu internetowego Newconnect dotychczasowe linki prowadzące do raportów naszej spółki mogą być nieaktualne.
Aby sprawdzić historię naszych komunikatów prosimy skorzystać z nowej strony pod adresem:
https://newconnect.pl/spolka?isin=PLVIDIS00014#2


2017-07-05 7/2017 RB Korekta uchwał Walnego Zgromadzenia z dn. 12.06.2017 r.
2017-06-12 6/2017 RB_ASO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VIDIS S.A. z dnia 12.06.2017 r.
2017-06-12 6/2017 RB Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.06.2017 roku
2017-06-06 5/2017 RB_ASO Porozumienie w sprawie przejęcia przez ViDiS S.A. kontroli w innej spółce
2017-06-02 3/2017 RB_ASO Podpisanie umowy kredytowej i aneksu do umowy kredytowej
2017-05-16 5/2017 RB Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 12.06.2017 roku
2017-05-16 2/2017 RB_ASO Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 12.06.2017 roku
2017-05-12 4/2017 Raport kwartalny za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.
2017-03-29 1/2017 RB_ASO Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
2017-02-14 3/2017 Raport kwartalny za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r.
2017-02-13 2/2017 RB Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2017-01-02 1/2017 RB Korekta uchwał Walnego Zgromadzenia z dn. 30.12.2016 r. wraz z korektą raportu nr 19/2016 z dn. 30.12.2016 r.
2016-12-30 24/2016 RB_ASO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VIDIS S.A. z dnia 30.12.2016 r.
2016-12-30 20/2016 RB Powołanie Członków Rady Nadzorczej ViDiS S.A.
2016-12-30 19/2016 RB Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 grudnia 2016 roku
2016-12-15 22/2016 RB_ASO Powiadomienie o transakcji na akcjach ViDiS S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2016-12-01 21/2016 RB_ASO Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 30.12.2016 roku
2016-12-01 20/2016 RB_ASO Powiadomienie o transakcji na akcjach ViDiS S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2016-12-01 18/2016 RB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 30.12.2016 roku
2016-11-30 19/2016 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zmniejszeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
2016-11-29 17/2016 Raport roczny za rok obrotowy 2015/16
2016-11-14 16/2016 Raport kwartalny za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.
2016-11-10 18/2016 RB_ASO ViDiS S.A. - Informacja poufna - Prognoza finansowa na rok obrotowy 2016/17
2016-10-13 17/2016 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zmniejszeniem progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33, 33 i 1/3 % oraz 50 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
2016-10-13 16/2016 RB_ASO Zmiana stanu posiadania akcji ViDiS S.A. w wyniku nabycia przez Spółkę akcji własnych
pozycje: 151 - 175 / 404, stron: 17
 «    1   2   3   4   5   6   [ 7 ]   8   9   10     »