Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje ViDiS. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Raporty

Szanowni Państwo, inforujemy, że w związku ze zmianą giełdowego serwisu internetowego Newconnect dotychczasowe linki prowadzące do raportów naszej spółki mogą być nieaktualne.
Aby sprawdzić historię naszych komunikatów prosimy skorzystać z nowej strony pod adresem:
https://newconnect.pl/spolka?isin=PLVIDIS00014#2


2016-08-12 11/2016 Raport kwartalny za okres od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.
2016-07-29 10/2016 RB Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017
2016-06-16 9/2016 RB Sprostowanie omyłek pisarskich wpisu zmian danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dla ViDiS S.A.
2016-06-07 8/2018 RB Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
2016-05-13 7/2018 RB Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
2016-05-13 6/2016 RB Prezentacja Spółki ViDiS S.A.
2016-05-13 5/2016 Raport kwartalny za okres od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r.
2016-05-05 4/2016 RB Informacja Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotycząca akcji ViDiS S.A.
2016-03-24 2/2018 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2016-03-17 3/2016 RB Rejestracja zmian Statutu ViDiS S.A.
2016-02-12 2/2016 RB Prezentacja Spółki ViDiS S.A.
2016-02-12 1/2016 RB Raport kwartalny za okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r.
2016-01-26 1/2016 RB_ASO Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-12-31 27/2016 RB Korekta uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
2015-12-31 26/2016 RB Korekta raportu nr 24/2015 z 29.12.2015 r.
2015-12-30 25/2016 RB Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
2015-12-29 24/2015 RB Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 grudnia 2015 roku
2015-12-29 12/2015 RB_ASO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VIDIS S.A. z dnia 29.12.2015 r.
2015-12-04 10/2015 RB_ASO Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
2015-12-01 9/2015 RB_ASO Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 29.12.2015 roku
2015-11-30 23/2015 RB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 29.12.2015 roku
2015-11-30 22/2015 RB Prezentacja Spółki ViDiS S.A.
2015-11-30 21/2018 Raport roczny za rok obrotowy 2014/15
2015-11-29 20/2015 RB Korekta prognozy wyników finansowych Emitenta za rok obrotowy 2014/15
2015-11-26 19/2015 RB Rejestracja zmian Statutu ViDiS S.A.
pozycje: 151 - 175 / 363, stron: 15
 «    1   2   3   4   5   6   [ 7 ]   8   9   10     »