Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje VIDIS SA. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Raporty

Szanowni Państwo, inforujemy, że w związku ze zmianą giełdowego serwisu internetowego Newconnect dotychczasowe linki prowadzące do raportów naszej spółki mogą być nieaktualne.
Aby sprawdzić historię naszych komunikatów prosimy skorzystać z nowej strony pod adresem:
https://newconnect.pl/spolka?isin=PLVIDIS00014#2


2019-03-15 2/2019 RB Rejestracja zmian Statutu ViDiS SA
2019-03-07 2/2019 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki i przekroczenie progu 5%, 10%
2019-03-04 1/2019 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zmniejszenie progu 50%
2019-02-14 1/2019 Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.
2018-12-27 15/2018 RB Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 27.12.2018 r.
2018-12-27 12/2018 RB_ASO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VIDIS S.A. z dnia 27.12.2018 r.
2018-12-11 10/2018 RB_ASO Powiadomienie o transakcji na akcjach ViDiS SA przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
2018-12-11 9/2018 RB_ASO Powiadomienie o transakcji na akcjach ViDiS SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2018-12-01 14/2018 RB_ASO Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 27.12.2018 roku
2018-12-01 8/2018 RB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 27.12.2018 roku
2018-11-29 13/2018 Raport roczny Vidis SA za rok obrotowy 2017/18 oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ViDiS SA za rok obrotowy 2017/18
2018-11-14 12/2018 Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.
2018-11-13 8/2018 RB_ASO ViDiS SA - Informacja poufna - Prognoza finansowa na rok obrotowy 2018/19
2018-10-01 7/2018 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki przy utrzymaniu progu 50% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
2018-09-28 6/2018 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki i przekroczenie progu 5%
2018-09-28 5/2018 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki i przekroczenie progu 5%
2018-09-28 4/2018 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki i przekroczenie progu 5%, 10% oraz 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
2018-09-28 3/2018 RB_ASO Powiadomienie o transakcji na akcjach ViDiS S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2018-09-27 11/2018 RB Rejestracja zmian Statutu
2018-08-27 10/2018 RB Podpisanie umowy z biegłym rewidentem w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jednostkowego spółki ViDiS SA i skonsolidowanego sprawozdania fina
2018-08-14 9/2018 Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.
2018-07-20 8/2018 RB Korekta tytułu raportu bieżącego dotyczącego terminu publikacji raportów okresowych
2018-07-20 7/2018 RB Terminy przekazywania raportów okresowych (jednostkowych i skonsolidowanych) w roku obrotowym 2018/2019
2018-06-22 6/2018 RB Powołanie Członków Zarządu ViDiS S.A.
2018-05-15 5/2018 Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.
pozycje: 101 - 125 / 404, stron: 17
 «    1   2   3   4   [ 5 ]   6   7   8   9   10     »