Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje ViDiS. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Data WZA:

Zwyczajne WZA zwołane na dzień 31.12.2019

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał
Formularz pełnomocnictwa ZWZ
Struktura kapitału zakładowego ViDiS
Sprawozdanie Zarządu z działalności ViDiS SA
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS SA
Sprawozdanie biegłego rewidenta - dot ViDiS SA
Sprawozdanie biegłego rewidenta - dot. ViDiS SA GK
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 31.12.2019 r.