Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje ViDiS. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Data WZA:

Zwyczajne WZA zwołane na dzień 31.12.2019

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ViDiS S.A.
Protokół z ZWZ ViDiS S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu GK
Sprawozdanie bieglego rewidenta z badania 30.06.2019
Ogłoszenie o WZA
Projekty uchwał
Struktura kapitału zakładowego
Wzor pelnomocnictwa i instrukcji do głosowania