Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje VIDIS SA. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Data WZA:

Zwyczajne WZA zwołane na dzień 30.12.2022

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
Formularz pełnomocnictwa
Projekty uchwał
Akcjonariat VIDIS SA
Sprawozdanie skonsolidowane
Sprawozdanie jednostkowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania 30.06.2022
Protokół z ZWZ VIDIS SA
Sprawozdanie z działalności RN VIDIS SA