Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje ViDiS. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Data WZA:

Zwyczajne WZA zwołane na dzień 22.12.2020

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał
Formularz pełnomocnictwa
Struktura kapitału zakładowego ViDiS
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania 30.06.2020
Protokół z ZWZ ViDiS S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ViDiS S.A.
Sprawozdanie Zarządu GK