Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje ViDiS. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Data WZA:

Zwyczajne WZA zwołane na dzień 28.12.2021

Formularz pełnomocnictwa
Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał
Struktura kapitału zakładowego VIDIS
Sprawozdanie Rady Nadzorczej VIDIS SA
Sprawozdanie Zarządu GK
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Protokół z ZWZ VIDIS SA
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania 30.06.2021