Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje VIDIS SA. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Struktura własnościowa

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział
w kapitale zakładowym

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ

Bartosz Palusko

995 136

41,10%

995 136

41,10%

Szymon Staruchowicz

493 781

20,39%

493 781

20,39%

Marta Palusko

460 042

19,00%

460 042

19,00%

Grzegorz Greń

128 655

5,31%

128 655

5,31%

Pozostali

343 661

14,2%

343 661

14,2%

Suma

2 421 275

100,00%

2 421 275

100,00%