Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje VIDIS SA. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Raporty

Szanowni Państwo, inforujemy, że w związku ze zmianą giełdowego serwisu internetowego Newconnect dotychczasowe linki prowadzące do raportów naszej spółki mogą być nieaktualne.
Aby sprawdzić historię naszych komunikatów prosimy skorzystać z nowej strony pod adresem:
https://newconnect.pl/spolka?isin=PLVIDIS00014#2


2020-08-24 5/2020 RB_ASO Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-08-14 10/2020 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.
2020-08-03 9/2020 RB Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-08-03 4/2020 RB_ASO Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-07-29 8/2020 RB Terminy przekazywania raportów okresowych (jednostkowych i skonsolidowanych) w roku obrotowym 2020/2021
2020-07-09 7/2020 RB Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-07-09 3/2020 RB_ASO Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-06-22 6/2020 RB Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
2020-05-21 5/2020 RB Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
2020-05-21 4/2020 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.
2020-05-11 3/2020 RB Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020 roku
2020-02-14 2/2020 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.
2020-02-13 1/2020 RB Powołanie nowego Członka Zarządu
2020-01-03 1/2020 RB_ASO Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 grudnia 2019 roku
2019-12-31 11/2019 RB Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
2019-12-31 10/2019 RB Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 31 grudnia 2019 r.
2019-12-31 9/2019 RB Rezygnacja Członka Zarządu
2019-12-21 4/2019 RB_ASO Powzięcie istotnej informacji VIDIS S.A.
2019-11-29 8/2019 RB Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViDiS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
2019-11-29 7/2019 Raport roczny Vidis SA za rok obrotowy 2018/19 oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ViDiS SA za rok obrotowy 2018/19
2019-11-29 3/2019 RB_ASO Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViDiS S.A. wraz z projektami uchwał
2019-11-14 6/2019 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.
2019-08-14 5/2019 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.
2019-07-31 4/2019 RB Terminy przekazywania raportów okresowych (jednostkowych i skonsolidowanych) w roku obrotowym 2019/2020
2019-05-14 3/2019 Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019
pozycje: 76 - 100 / 404, stron: 17
 «    1   2   3   [ 4 ]   5   6   7   8   9   10     »