Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje VIDIS SA. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Raporty

Szanowni Państwo, inforujemy, że w związku ze zmianą giełdowego serwisu internetowego Newconnect dotychczasowe linki prowadzące do raportów naszej spółki mogą być nieaktualne.
Aby sprawdzić historię naszych komunikatów prosimy skorzystać z nowej strony pod adresem:
https://newconnect.pl/spolka?isin=PLVIDIS00014#2

typ raportu: ESPI

2024-06-10 2/2024 RB_ASO Informacja dotycząca złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez spółkę portfelową Avilux Verwaltungs GmbH.
2024-06-04 1/2024 RB_ASO Informacja dotycząca złożenia przez spółkę celową wniosku o ogłoszenie upadłości Avilux GmbH & CO KG
2023-12-12 6/2023 RB_ASO Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 grudnia 2023 r.
2023-12-02 5/2023 RB_ASO Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIDIS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
2023-09-21 4/2023 RB_ASO Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2023-09-21 3/2023 RB_ASO Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2023-09-21 2/2023 RB_ASO Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2023-01-10 1/2023 RB_ASO Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2022-12-30 6/2022 RB_ASO Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 grudnia 2022 roku
2022-12-03 5/2022 RB_ASO Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIDIS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
2022-07-13 4/2022 RB_ASO Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2022-07-08 3/2022 RB_ASO Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2022-07-08 2/2022 RB_ASO Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2022-04-12 1/2022 RB_ASO Informacja o zawiązaniu przez Emitenta spółki celowej
2021-12-28 5/2021 RB_ASO Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 grudnia 2021 roku
2021-12-01 4/2021 RB_ASO Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIDIS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
2021-11-02 3/2021 RB_ASO Informacja o podpisaniu przez Emitenta przyrzeczonej umowy zakupu nieruchomości
2021-07-27 2/2021 RB_ASO Informacja o rozwiązaniu przez Emitenta przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości z dnia 03 marca 2021 roku i jednoczesnym podpisaniu nowej umowy zakupu tej samej nieruchomości
2021-03-03 1/2021 RB_ASO Informacja o podpisaniu przez Emitenta przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości
2020-12-22 9/2020 RB_ASO Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 grudnia 2020 roku
2020-11-23 8/2020 RB_ASO Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViDiS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
2020-10-05 7/2020 RB_ASO Ostatnie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-09-14 6/2020 RB_ASO Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-08-24 5/2020 RB_ASO Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-08-03 4/2020 RB_ASO Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
pozycje: 1 - 25 / 122, stron: 5
  [ 1 ]   2   3   4   5     »