Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje VIDIS SA. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Terminy publikacji finansowych raportów okresowych

Zarząd VIDIS SA ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych jednostkowych i skonsolidowanych w roku obrotowym 2022/2023, który zgodnie z § 33 Statutu Spółki obejmuje okres od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Przekazywanie raportów okresowych jednostkowych i skonsolidowanych przez Emitenta będzie odbywało się w następujących terminach:

• raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za okres od 01.04.2022 do 30.06.2022 roku - 12 sierpnia 2022 roku

• raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za okres od 01.07.2022 do 30.09.2022 roku - 14 listopada 2022 roku

• raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za okres od 01.10.2022 do 31.12.2022 roku - 14 lutego 2023 roku

• raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 roku - 12 maja 2023 roku

• raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za rok obrotowy trwający od 01.07.2021 do 30.06.2022 roku - 9 listopada 2022 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”