Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje VIDIS SA. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Terminy publikacji finansowych raportów okresowych

Zarząd ViDiS S.A. ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych jednostkowych i skonsolidowanych w roku obrotowym 2019/2020, który zgodnie z § 33 Statutu Spółki obejmuje okres od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
Przekazywanie raportów okresowych jednostkowych i skonsolidowanych przez Emitenta będzie odbywało się w następujących terminach:
  • raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za okres od 01.04.2019 do 30.06.2019 roku - 14 sierpnia 2019 roku
  • raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany a okres od 01.07.2019 do 30.09.2019 roku - 14 listopada 2019 roku
  • raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za okres od 01.10.2019 do 31.12.2019 roku - 14 lutego 2020 roku
  • raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020 roku - 14 maja 2020 roku
  • raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za rok obrotowy trwający od 01.07.2018 do 30.06.2019 roku - 29 listopada 2019 roku
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"