Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje VIDIS SA. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Terminy publikacji finansowych raportów okresowych

Zarząd ViDiS S.A. ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017, który zgodnie z § 33 Statutu Spółki obejmuje okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

Przekazywanie raportów okresowych przez Emitenta będzie odbywało się w następujących terminach:
  • raport kwartalny za okres od 01.04.2016 do 30.06.2016 roku - 12 sierpnia 2016 roku
  • raport kwartalny za okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 roku - 14 listopada 2016 roku
  • raport kwartalny za okres od 01.10.2016 do 31.12.2016 roku - 14 lutego 2017 roku
  • raport kwartalny za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 roku - 12 maja 2017 roku
  • raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.07.2015 do 30.06.2016 roku - 29 listopada 2016 roku
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżąceg