Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje VIDIS SA. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Terminy publikacji finansowych raportów okresowych

Zarząd ViDiS S.A. ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2015/2016, który zgodnie z § 33 Statutu Spółki obejmuje okres od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

Przekazywanie raportów okresowych przez Emitenta będzie odbywało się w następujących terminach:
  • raport kwartalny za okres od 01.10.2015 do 31.12.2015 roku - 12 lutego 2016 roku
  • raport kwartalny za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 roku - 13 maja 2016 roku
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Zarząd VIDIS S.A. podaje do wiadomości harmonogram związany z wypłatą dywidendy:

  • 15.02.2016 r. - Dzień ustalenia praw do dywidendy
  • 29.02.2016 r. - Dzień wypłaty dywidendy (0,10 PLN / akcję)