Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje VIDIS SA. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Terminy publikacji finansowych raportów okresowych

Zarząd ViDiS S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2012. W związku z zarejestrowaną zmianą roku obrotowego 2012 Emitenta rozpoczynającego się 1 stycznia 2012 roku (raport bieżący nr 4/2012 z dnia 13 stycznia 2012 roku), który zgodnie z § 33 Statutu Spółki uległ przedłużeniu i zakończy się 30 czerwca 2013 roku, przekazywanie raportów okresowych przez Emitenta będzie odbywało się w następujących terminach:

  • raport kwartalny za okres od 01.10.2011 do 31.12.2011 roku - 14 lutego 2012 roku
  • raport kwartalny za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012 roku - 14 maja 2012 roku
  • raport kwartalny za okres od 01.04.2012 do 30.06.2012 roku - 14 sierpnia 2012 roku
  • raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 roku - 14 listopada 2012 roku
  • raport kwartalny za okres od 01.10.2012 do 31.12.2012 roku - 13 lutego 2013 roku
  • raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 roku - 15 maja 2013 roku
  • raport roczny za 2011 rok - 04 czerwca 2012 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.