Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje VIDIS SA. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Terminy publikacji finansowych raportów okresowych

Zarząd ViDiS S.A. ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych jednostkowych i skonsolidowanych w roku obrotowym 2021/2022, który zgodnie z § 33 Statutu Spółki obejmuje okres od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Przekazywanie raportów okresowych jednostkowych i skonsolidowanych przez Emitenta będzie odbywało się w następujących terminach:

• raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za okres od 01.04.2021 do 30.06.2021 roku - 13 sierpnia 2021 roku

• raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021 roku - 12 listopada 2021 roku

• raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021 roku - 14 lutego 2022 roku

• raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022 roku - 13 maja 2022 roku

• raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za rok obrotowy trwający od 01.07.2020 do 30.06.2021 roku - 9 listopada 2021 roku


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"