Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje VIDIS SA. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Terminy publikacji finansowych raportów okresowych

Zarząd ViDiS S.A. ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2014/2015, który zgodnie z § 33 Statutu Spółki obejmuje okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Przekazywanie raportów okresowych przez Emitenta będzie odbywało się w następujących terminach:
  • raport kwartalny za okres od 01.04.2014 do 30.06.2014 roku - 14 sierpnia 2014 roku
  • raport kwartalny za okres od 01.07.2014 do 30.09.2014 roku - 14 listopada 2014 roku
  • raport kwartalny za okres od 01.10.2014 do 31.12.2014 roku - 13 lutego 2015 roku
  • raport kwartalny za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 roku - 14 maja 2015 roku
  • raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.07.2013 do 30.06.2014 roku - 25 listopada 2014 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"