Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje VIDIS SA. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Terminy publikacji finansowych raportów okresowych

Spotkanie z Inwestorami zaplanowano podczas wydarzenia promocyjnego Capital Market Summit w dniu 6 grudnia 2013 r. o godz. 12:50 w Sali NewConnect mieszącej się w budynku GPW w Warszawie przy ul. Książęcej 4.


Zarząd ViDiS S.A. ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2013/2014, który zgodnie z § 33 Statutu Spółki obejmuje okres od1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. Przekazywanie raportów okresowych przez Emitenta będzie odbywało się w następujących terminach:

  • raport kwartalny za okres od 01.04.2013 do 30.06.2013 roku - 14 sierpnia 2013 roku
  • raport kwartalny za okres od 01.07.2013 do 30.09.2013 roku - 14 listopada 2013 roku
  • raport kwartalny za okres od 01.10.2013 do 31.12.2013 roku - 13 lutego 2014 roku
  • raport kwartalny za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014 roku - 14 maja 2014 roku
  • raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.01.2012 do 30.06.2013 roku - 19 listopda 2013 roku


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"