Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje ViDiS. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Raporty

Szanowni Państwo, inforujemy, że w związku ze zmianą giełdowego serwisu internetowego Newconnect dotychczasowe linki prowadzące do raportów naszej spółki mogą być nieaktualne.
Aby sprawdzić historię naszych komunikatów prosimy skorzystać z nowej strony pod adresem:
https://newconnect.pl/spolka?isin=PLVIDIS00014#2

typ raportu: bieżący

2011-01-25 5/2011 RB Korekta tytułu raportu bieżącego 3/2011
2011-01-21 4/2011 RB Informacja o szacunkowej wartości przychodów za IV kwartał 2010 r. i cały 2010 r.
2011-01-21 3/2011 RB Korekta prognoz finansowych Spółki na 2011 i 2011 r.
2011-01-05 2/2011 RB Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 stycznia 2011 r.
2011-01-04 1/2011 RB Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C
2010-12-24 11/2010 RB Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii C i D
2010-12-15 10/2010 RB Firma VIDIS S.A. otrzymała nagrodę Gazeli Biznesu 2010
2010-11-22 9/2010 RB Istotne zamówienie na wizualizery
2010-11-17 8/2010 RB Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego
2010-11-08 6/2010 RB Terminy przekazania przez Spółkę raportów okresowych w roku obrotowym 2010
2010-10-22 5/2010 RB Oświadczenie Emitenta w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk
2010-10-07 4/2010 RB Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji serii C
2010-10-01 3/2010 RB Wprowadzenie instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
2010-09-23 2/2010 RB Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect
2010-09-23 1/2010 RB Uzyskanie dostępu do systemu EBI
pozycje: 176 - 190 / 190, stron: 8
 «    1   2   3   4   5   6   7   [ 8 ]