Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje ViDiS. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Raporty

Szanowni Państwo, inforujemy, że w związku ze zmianą giełdowego serwisu internetowego Newconnect dotychczasowe linki prowadzące do raportów naszej spółki mogą być nieaktualne.
Aby sprawdzić historię naszych komunikatów prosimy skorzystać z nowej strony pod adresem:
https://newconnect.pl/spolka?isin=PLVIDIS00014#2

typ raportu: bieżący

2014-12-30 30/2014 RB Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
2014-12-30 29/2014 RB Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 grudnia 2014 roku
2014-12-11 28/2014 RB Informacja dla Akcjonariuszy - ilość zakupionych akcji własnych
2014-12-03 26/2014 RB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 30.12.2014 roku
2014-12-03 18/2014 RB Prezentacja Spółki ViDiS S.A.
2014-11-21 24/2014 RB Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2013/2014
2014-11-14 23/2014 RB Prezentacja Spółki ViDiS S.A.
2014-10-28 21/2014 RB Informacja dla Akcjonariuszy - ilość zakupionych akcji własnych
2014-09-26 20/2014 RB Informacja o zamiarze przekroczenia przez Spółkę progu 25% średniego dziennego wolumenu przy skupie akcji własnych
2014-09-23 19/2014 RB Publikacja programu skupu akcji własnych
2014-08-14 18/2014 RB Prezentacja Spółki ViDiS S.A.
2014-08-06 16/2014 RB Prognoza finansowa na rok obrotowy 2014/2015
2014-07-29 15/2014 RB Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014/2015
2014-07-10 14/2014 RB Informacja o nabyciu akcji własnych
2014-07-07 13/2014 RB Informacja o ofertach złożonych w ramach Programu skupu Akcji Własnych
2014-07-01 12/2014 RB Korekta prognozy wyników finansowych Emitenta za rok obrotowy 2013/14
2014-06-30 11/2014 RB Publikacja programu skupu akcji własnych
2014-06-18 10/2014 RB Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2014 roku
2014-05-30 9/2014 RB Informacja Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotycząca akcji ViDiS S.A.
2014-05-22 8/2014 RB Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 18.06.2014 roku
2014-05-22 7/2014 RB Rejestracja przez sąd korekty w strukturze akcji
2014-05-14 6/2014 RB Prezentacja Spółki ViDiS S.A.
2014-05-07 7/2014 RB Komunikat Zarządu Emitenta w sprawie spadku kursu akcji
2014-03-05 3/2014 RB Rejestracja zmian Statutu ViDiS S.A.
2014-02-13 2/2014 RB Prezentacja Spółki ViDiS S.A.
pozycje: 76 - 100 / 182, stron: 8
 «    1   2   3   [ 4 ]   5   6   7   8     »