Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje ViDiS. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Raporty

Szanowni Państwo, inforujemy, że w związku ze zmianą giełdowego serwisu internetowego Newconnect dotychczasowe linki prowadzące do raportów naszej spółki mogą być nieaktualne.
Aby sprawdzić historię naszych komunikatów prosimy skorzystać z nowej strony pod adresem:
https://newconnect.pl/spolka?isin=PLVIDIS00014#2

typ raportu: bieżący

2017-12-29 17/2017 RB Powołanie członka Zarządu
2017-12-11 16/2017 RB Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 r.
2017-12-01 15/2017 RB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 29.12.2017 roku
2017-11-13 12/2017 RB Raport kwartalny za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.
2017-10-30 11/2017 RB Podpisanie umowy z biegłym rewidentem w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 2016/17
2017-10-20 10/2017 RB Rejestracja zmian Statutu ViDiS S.A
2017-07-14 8/2017 RB Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018
2017-07-05 7/2017 RB Korekta uchwał Walnego Zgromadzenia z dn. 12.06.2017 r.
2017-06-12 6/2017 RB Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.06.2017 roku
2017-05-16 5/2017 RB Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 12.06.2017 roku
2017-02-13 2/2017 RB Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2017-01-02 1/2017 RB Korekta uchwał Walnego Zgromadzenia z dn. 30.12.2016 r. wraz z korektą raportu nr 19/2016 z dn. 30.12.2016 r.
2016-12-30 20/2016 RB Powołanie Członków Rady Nadzorczej ViDiS S.A.
2016-12-30 19/2016 RB Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 grudnia 2016 roku
2016-12-01 18/2016 RB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 30.12.2016 roku
2016-10-13 15/2016 RB Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13.10.2016 roku
2016-10-07 14/2016 RB Podpisanie umowy z biegłym rewidentem w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 2015/16
2016-09-16 13/2016 RB Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 13.10.2016 roku - przystąpienie do czynności zmierzających do nabycia akcji własnych
2016-09-15 12/2017 RB Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu ViDiS S.A
2016-07-29 10/2016 RB Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017
2016-06-16 9/2016 RB Sprostowanie omyłek pisarskich wpisu zmian danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dla ViDiS S.A.
2016-06-07 8/2018 RB Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
2016-05-13 7/2018 RB Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
2016-05-13 6/2016 RB Prezentacja Spółki ViDiS S.A.
2016-05-05 4/2016 RB Informacja Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotycząca akcji ViDiS S.A.
pozycje: 26 - 50 / 182, stron: 8
 «    1   [ 2 ]   3   4   5   6   7   8     »