Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje ViDiS. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Raporty

Szanowni Państwo, inforujemy, że w związku ze zmianą giełdowego serwisu internetowego Newconnect dotychczasowe linki prowadzące do raportów naszej spółki mogą być nieaktualne.
Aby sprawdzić historię naszych komunikatów prosimy skorzystać z nowej strony pod adresem:
https://newconnect.pl/spolka?isin=PLVIDIS00014#2

typ raportu: bieżący

2016-09-16 13/2016 RB Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 13.10.2016 roku - przystąpienie do czynności zmierzających do nabycia akcji własnych
2016-09-15 12/2017 RB Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu ViDiS S.A
2016-07-29 10/2016 RB Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017
2016-06-16 9/2016 RB Sprostowanie omyłek pisarskich wpisu zmian danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dla ViDiS S.A.
2016-06-07 8/2018 RB Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
2016-05-13 7/2018 RB Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
2016-05-13 6/2016 RB Prezentacja Spółki ViDiS S.A.
2016-05-05 4/2016 RB Informacja Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotycząca akcji ViDiS S.A.
2016-03-17 3/2016 RB Rejestracja zmian Statutu ViDiS S.A.
2016-02-12 2/2016 RB Prezentacja Spółki ViDiS S.A.
2016-02-12 1/2016 RB Raport kwartalny za okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r.
2015-12-31 27/2016 RB Korekta uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
2015-12-31 26/2016 RB Korekta raportu nr 24/2015 z 29.12.2015 r.
2015-12-30 25/2016 RB Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
2015-12-29 24/2015 RB Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 grudnia 2015 roku
2015-11-30 23/2015 RB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 29.12.2015 roku
2015-11-30 22/2015 RB Prezentacja Spółki ViDiS S.A.
2015-11-29 20/2015 RB Korekta prognozy wyników finansowych Emitenta za rok obrotowy 2014/15
2015-11-26 19/2015 RB Rejestracja zmian Statutu ViDiS S.A.
2015-11-19 18/2015 RB Powołanie Członków Zarządu ViDiS S.A. oraz informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych
2015-11-17 17/2015 RB Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2014/2015
2015-11-13 16/2015 RB Prezentacja Spółki ViDiS S.A.
2015-10-08 14/2015 RB Prognoza finansowa na rok obrotowy 2015/2016
2015-08-27 13/2015 RB Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.08.2015 roku
2015-08-14 12/2015 RB Prezentacja Spółki ViDiS S.A.
pozycje: 51 - 75 / 190, stron: 8
 «    1   2   [ 3 ]   4   5   6   7   8     »