Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje ViDiS. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Raporty

Szanowni Państwo, inforujemy, że w związku ze zmianą giełdowego serwisu internetowego Newconnect dotychczasowe linki prowadzące do raportów naszej spółki mogą być nieaktualne.
Aby sprawdzić historię naszych komunikatów prosimy skorzystać z nowej strony pod adresem:
https://newconnect.pl/spolka?isin=PLVIDIS00014#2


2012-06-28 23/2012 RB Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2012 roku
2012-06-28 22/2012 RB Informacja dla Akcjonariuszy - ilość zakupionych akcji własnych
2012-06-06 5/2012 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2012-06-06 4/2012 RB_ASO Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
2012-06-04 21/2012 Raport roczny za 2011 rok
2012-06-04 3/2012 RB_ASO Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 27.06.2012 roku
2012-06-01 20/2012 RB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 27.06.2012 roku
2012-05-31 19/2012 RB Korekta prognozy wyników finansowych Emitenta za 2011 rok
2012-05-15 18/2012 RB Raport kwartalny za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. - korekta
2012-05-14 17/2012 Raport kwartalny za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r.
2012-05-09 16/2012 RB Informacja dla Akcjonariuszy - ilość zakupionych akcji własnych
2012-04-11 15/2012 RB Założenia do prognozy wyników finansowych na rok obrotowy 2012
2012-04-04 14/2012 RB Zlecenie Domowi Maklerskiemu skupu akcji własnych
2012-04-04 13/2012 RB Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011 rok
2012-03-30 12/2012 RB Informacja dla Akcjonariuszy - ilość zakupionych akcji własnych
2012-03-30 11/2012 RB Prognoza finansowa na rok obrotowy 2012
2012-03-20 10/2012 RB Odwołanie członka Zarządu Spółki
2012-02-29 9/2012 RB Informacja dla Akcjonariuszy - ilość zakupionych akcji własnych
2012-02-14 8/2012 Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku
2012-02-13 7/2012 RB Korekta prognozy wyników finansowych Emitenta
2012-01-31 6/2012 RB Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012
2012-01-30 5/2012 RB Informacja na temat publikacji prognozy danych finansowych na 2012 rok
2012-01-13 4/2012 RB Rejestracja zmian Statutu ViDiS S.A.
2012-01-09 3/2012 RB Informacja o zamiarze przekroczenia przez Spółkę progu 25% średniego dziennego wolumenu przy skupie akcji własnych
2012-01-05 2/2012 RB_ASO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VIDIS
pozycje: 276 - 300 / 358, stron: 15
 «    11   [ 12 ]   13   14   15     »