Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje ViDiS. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Raporty

Szanowni Państwo, inforujemy, że w związku ze zmianą giełdowego serwisu internetowego Newconnect dotychczasowe linki prowadzące do raportów naszej spółki mogą być nieaktualne.
Aby sprawdzić historię naszych komunikatów prosimy skorzystać z nowej strony pod adresem:
https://newconnect.pl/spolka?isin=PLVIDIS00014#2

typ raportu: ESPI

2017-10-17 7/2017 RB_ASO ViDiS S.A. - Informacja poufna - Prognoza finansowa na rok obrotowy 2017/18
2017-06-12 6/2017 RB_ASO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VIDIS S.A. z dnia 12.06.2017 r.
2017-06-06 5/2017 RB_ASO Porozumienie w sprawie przejęcia przez ViDiS S.A. kontroli w innej spółce
2017-06-02 3/2017 RB_ASO Podpisanie umowy kredytowej i aneksu do umowy kredytowej
2017-05-16 2/2017 RB_ASO Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 12.06.2017 roku
2017-03-29 1/2017 RB_ASO Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
2016-12-30 24/2016 RB_ASO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VIDIS S.A. z dnia 30.12.2016 r.
2016-12-15 22/2016 RB_ASO Powiadomienie o transakcji na akcjach ViDiS S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2016-12-01 21/2016 RB_ASO Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 30.12.2016 roku
2016-12-01 20/2016 RB_ASO Powiadomienie o transakcji na akcjach ViDiS S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2016-11-30 19/2016 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zmniejszeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
2016-11-10 18/2016 RB_ASO ViDiS S.A. - Informacja poufna - Prognoza finansowa na rok obrotowy 2016/17
2016-10-13 17/2016 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zmniejszeniem progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33, 33 i 1/3 % oraz 50 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
2016-10-13 16/2016 RB_ASO Zmiana stanu posiadania akcji ViDiS S.A. w wyniku nabycia przez Spółkę akcji własnych
2016-10-13 15/2016 RB_ASO ViDiS S.A. - Informacja poufna - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
2016-10-13 14/2016 RB_ASO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VIDIS S.A. z dnia 13.10.2016 r.
2016-10-10 13/2016 RB_ASO ViDiS S.A. - Informacja poufna - Podpisanie umów kredytowych
2016-10-04 11/2016 RB_ASO Korekta raportu dot. zawiadomienia o zmniejszeniu udziału poniżej 50%, 33 i 1/3 %, 33 %, 25 %, 20 %, 15 %, 10 % i 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
2016-10-04 10/2016 RB_ASO Korekta raportu dot. zawiadomienia o zmniejszeniu udziału poniżej 50%, 33 i 1/3 %, 33 %, 25 %, 20 %, 15 %, 10 % i 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
2016-09-30 9/2016 RB_ASO Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 50%, 33 i 1/3 %, 33 %, 25 %, 20 %, 15 %, 10 % i 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
2016-09-30 8/2016 RB_ASO Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 50%, 33 i 1/3 %, 33 %, 25 %, 20 %, 15 %, 10 % i 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
2016-09-16 7/2016 RB_ASO Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 13.10.2016 roku - przystąpienie do czynności zmierzających do nabycia akcji własnych
2016-09-15 6/2016 RB_ASO ViDiS S.A. - Informacja poufna - otrzymanie oferty sprzedaży akcji ViDiS S.A. oraz wyrażenie woli przystąpienia przez Spółkę do negocjacji w sprawie skupu akcji własnych
2016-09-05 5/2018 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki i przekroczeniu progu 50% udziału w kapitale zakladowym
2016-09-05 4/2016 RB_ASO Powiadomienie o transakcjach na akcjach ViDiS S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
pozycje: 26 - 50 / 98, stron: 4
 «    1   [ 2 ]   3   4     »