Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje ViDiS. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Raporty

Szanowni Państwo, inforujemy, że w związku ze zmianą giełdowego serwisu internetowego Newconnect dotychczasowe linki prowadzące do raportów naszej spółki mogą być nieaktualne.
Aby sprawdzić historię naszych komunikatów prosimy skorzystać z nowej strony pod adresem:
https://newconnect.pl/spolka?isin=PLVIDIS00014#2

typ raportu: ESPI

2018-09-28 5/2018 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki i przekroczenie progu 5%
2018-09-28 4/2018 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki i przekroczenie progu 5%, 10% oraz 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
2018-09-28 3/2018 RB_ASO Powiadomienie o transakcji na akcjach ViDiS S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2018-03-05 2/2018 RB_ASO Powiadomienie o transakcji na akcjach ViDiS S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2018-02-12 1/2018 RB_ASO ViDiS S.A. - Informacja poufna - Korekta prognozy wyników finansowych Emitenta za rok obrotowy 2017/18
2017-12-29 14/2018 RB_ASO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VIDIS S.A. z dnia 29.12.2017 r.
2017-12-28 13/2017 RB_ASO ViDiS S.A. - Informacja poufna - Korekta prognozy wyników finansowych Emitenta za rok obrotowy 2017/18
2017-12-11 11/2017 RB_ASO Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 r.
2017-12-01 10/2017 RB_ASO Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 29.12.2017 roku
2017-10-24 9/2017 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w kapitale zakładowym oraz udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2017-10-23 8/2017 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w kapitale zakładowym oraz udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2017-10-17 7/2017 RB_ASO ViDiS S.A. - Informacja poufna - Prognoza finansowa na rok obrotowy 2017/18
2017-06-12 6/2017 RB_ASO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VIDIS S.A. z dnia 12.06.2017 r.
2017-06-06 5/2017 RB_ASO Porozumienie w sprawie przejęcia przez ViDiS S.A. kontroli w innej spółce
2017-06-02 3/2017 RB_ASO Podpisanie umowy kredytowej i aneksu do umowy kredytowej
2017-05-16 2/2017 RB_ASO Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 12.06.2017 roku
2017-03-29 1/2017 RB_ASO Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
2016-12-30 24/2016 RB_ASO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VIDIS S.A. z dnia 30.12.2016 r.
2016-12-15 22/2016 RB_ASO Powiadomienie o transakcji na akcjach ViDiS S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2016-12-01 21/2016 RB_ASO Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 30.12.2016 roku
2016-12-01 20/2016 RB_ASO Powiadomienie o transakcji na akcjach ViDiS S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2016-11-30 19/2016 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zmniejszeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
2016-11-10 18/2016 RB_ASO ViDiS S.A. - Informacja poufna - Prognoza finansowa na rok obrotowy 2016/17
2016-10-13 17/2016 RB_ASO Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zmniejszeniem progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33, 33 i 1/3 % oraz 50 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
2016-10-13 16/2016 RB_ASO Zmiana stanu posiadania akcji ViDiS S.A. w wyniku nabycia przez Spółkę akcji własnych
pozycje: 26 - 50 / 109, stron: 5
 «    1   [ 2 ]   3   4   5     »