Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje VIDIS SA. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

2024-03-15

Komunikat Zarządu w sprawie zawieszenia obrotu akcji VIDIS SA z dnia 15.03.2024 r.

Zarząd VIDIS SA z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, uprzejmie informuje, iż na tę chwilę przyczyna uzasadniająca zawieszenie obrotu akcjami Spółki w dalszej mierze nie ustała, jak i nie sposób zakreślić przewidywanego terminu jej ustania. Spółka w tym miejscu przypomina, że decyzja o zawieszeniu obrotu akcjami wynika z braku opublikowania przez Spółkę skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej VIDIS SA - okoliczności niezależnej od Spółki. Opóźnienie w tym zakresie wynika bowiem z dalej kontynuowanej przez audytora analizy danych finansowych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym w szczególności niemieckiej spółki zależnej avilux GmbH & Co. KG. Jednocześnie Spółka informuje, iż powzięła od audytora wiedzę, że przedmiotowy raport nie zostanie sporządzony w terminie szybszym niż przed 30 kwietnia 2024 r.

Zarząd VIDIS SA

« powrót