Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania zwi±zane z inwestycj± w akcje ViDiS. Jeste¶my do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: inwestorzy@vidis.pl
tel. +48 (71)33 880 00