Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje ViDiS. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


Zwyczajne WZA zwołane na dzień 31.12.2019

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał
Formularz pełnomocnictwa ZWZ
Struktura kapitału zakładowego ViDiS
Sprawozdanie Zarządu z działalności ViDiS SA
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS SA
Sprawozdanie biegłego rewidenta - dot ViDiS SA
Sprawozdanie biegłego rewidenta - dot. ViDiS SA GK
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 31.12.2019 r.​​​​​​​


Zwyczajne WZA zwołane na dzień 27.12.2018

Projekty uchwał
Formularz pełnomocnictwa ZWZ
Struktura akcjonariatu
Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
Sprawozdanie Zarządu ViDiS SA
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ViDiS SA
Sprawozdanie biegłego rewidenta - dot ViDiS SA
Sprawozdanie biegłego rewidenta - dot. ViDiS SA GK
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Stanowisko Zarządu wobec opinii biegłego rewidenta
Stanowisko RN wobec opinii Biegłego rewidenta

Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 27.12.2018 r.Zwyczajne WZA zwołane na dzień 29.12.2017 - uzupełnienie

Projekty uchwał (rozszerzony porządek obrad)
Formularz pełnomocnictwa ZWZ (rozszerzony porządek)
Struktura akcjonariatu (rozszerzenie porządku)
Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ (rozszerzony porządek obrad)
Opinia Zarządu (wyłączenie prawa poboru)
Opinia do wyceny
Wycena udziałów Projekcja Sp. z o.o.
Sprawozdanie zarządu (aport)

Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 29.12.2017 r.


Zwyczajne WZA zwołane na dzień 29.12.2017

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia
Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki VIDIS S.A.
Sprawozdanie Zarządu ViDiS S.A. z działalności w roku obrotowym 2016/2017
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie biegłego rewidenta
Projekty uchwał
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia


Nadzwyczajne WZA zwołane na dzień 12.06.2017

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał
Formularz pełnomocnictwa NWZ
Struktura akcjonariatu ViDiS

Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 12.06.2017 r.


Zwyczajne WZA zwołane na dzień 30.12.2016

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia
Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki VIDIS S.A.
Sprawozdanie Zarządu ViDiS S.A. z działalności w roku obrotowym 2015/2016
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie biegłego rewidenta
Projekty uchwał
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 30.12.2016 r.


Nadzwyczajne WZA zwołane na dzień 13.10.2016

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia
Projekty uchwał
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Uchwała zarządu z dn. 16.09.2016

Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 13.10.2016 r.


Zwyczajne WZA zwołane na dzień 29.12.2015

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia
Projekty uchwał
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Sprawozdanie finansowe za 2014-2015 r.
Opinia i raport biegłego rewidenta

Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 29.12.2015 r.

Protokół prostujący do ZWZ z dnia 29.12.2015 r.


Nadzwyczajne WZA zwołane na dzień 26.08.2015

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia
Projekty uchwał
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 26.08.2015 r.


Zwyczajne WZA zwołane na dzień 30.12.2014

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia
Projekty uchwał
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Sprawozdanie finansowe za 2012-2013 r.
Opinia i raport biegłego rewidenta

Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 30.12.2014 r.


Nadzwyczajne WZA zwołane na dzień 18.06.2014

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia
Projekty uchwał
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 18.06.2014 r.

 

Zwyczajne WZA zwołane na dzień 30.12.2013

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia
Projekty uchwał
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A. w 2012/2013 roku
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2012/2013 r.
Sprawozdanie finansowe za 2012/2013 r.
Opinia i raport biegłego rewidenta

Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 30.12.2013 r.

 

Zwyczajne WZA zwołane na dzień 27.06.2012

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia
Projekty uchwał
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A. w 2011 roku
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2011 r.
Sprawozdanie finansowe za 2011 r.
Opinia biegłego rewidenta
Raport biegłego rewidenta

Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 27.06.2012 r.

 

Nadzwyczajne WZA zwołane na dzień 04.01.2012

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia
Projekty uchwał
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych  akcji w dniu  ogłoszenia

Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 04.01.2012 r.Nadzwyczajne WZA zwołane na dzień 19.09.2011

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia
Projekty uchwał
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych  akcji w dniu  ogłoszenia

Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 19.09.2011 r.

 

Zwyczajne WZA zwołane na dzień 29.06.2011

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych  akcji w dniu  ogłoszenia
Projekty uchwał
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A. w 2010 roku
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2010 r.
Sprawozdanie finansowe za 2010 r.
Opinia biegłego rewidenta

Raport biegłego rewidenta

Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 29.06.2011 r.
Protokół prostujący z dn. 01.07.2011 r. do ZWZ z dnia 29.06.2011 r.

 

Nadzwyczajne WZA zwołane na dzień 31.01.2011

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych  akcji w dniu  ogłoszenia
Projekty uchwał
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu

Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 31.01.2011 r.