Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje ViDiS. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Rada Nadzorcza

Piotr Kowalczyk - Przewodniczący RN

Kończył studia na Wydziale Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej w 2009 r. Karierę zawodową rozpoczął w wypożyczalni międzynarodowej samochodów interRent.com, w latach 2006-2009 był kierownikiem polskiego oddziału. Następnie od 2009 r. zdobywał doświadczenie w dziale marketingu firmy Europcar. Od marca 2010 r. do kwietnia 2015 r. do był kierownikiem regionu dolnośląskiego w Europcar Polska, a od maja 2016 r. związany jest z firmą Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k.


Grzegorz Lont – Wiceprzewodniczący RN

Ukończył XIII Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry we Wrocławiu o profilu matematyczno-informatycznym. Studiował na
Politechnice Wrocławskiej, gdzie ukończył studia magisterskie oraz inżynierskie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Karierę kontynuował w firmach Lynx Ryszard Przybyłek, CES Sp. z o.o., Imtech Sp. z o.o. na stanowiskach inżynierskich. Od 2013 roku jest inżynierem wsparcia projektowego, a obecnie inżynierem sprzedaży w firmie Schneider Electric.


Sebastian Spexard

Ukończył szkołę Alexander von Humboldt Gymnasium w Berlinie, studiował na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Aleksander von
Humboldt Universität na fakultecie ekonomii. Karierę zawodową rozpoczął w Firmie Spexard Export - Import - Grosshandel. Od roku 2000 jest prokurentem spółki Alfex Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję prezesa Alfex sp. z o.o.


Marta Palusko

Jest absolwentką Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień nauczyciela dyplomowanego języka angielskiego uzyskała po ponad dziesięcioletniej pracy z dziećmi i młodzieżą w jednej z wrocławskich szkół. Po zakończeniu pracy w szkole założyła własną firmę, M&F, w której, wykorzystując bardzo dobrą znajomość realiów sektora edukacyjnego, świadczy
usługi doradcze dla podmiotów gospodarczych w tym zakresie, m.in. uczestniczy w realizacji projektu „Multimedia w Szkole”. W latach 2008-2009 pełniła funkcję prokurenta w ViDiS Sp. z o.o.


Krzysztof Szymczykowski

Ukończył studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w 1990r. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 w firmie Celta s.c., gdzie zajmował kolejno stanowiska kierownika działu sprzedaży oraz szefa działu Promocji i Reklamy. W latach 1999 – 2009 był związany z firmą ACCO Polska Sp. z o.o. w której kolejno pełnił funkcje: Regionalnego Przedstawiciela Handlowego, Kierownika ds. Klientów Kluczowych oraz Szefa Sprzedaży. W latach 2009-2019 był członkiem Zarządu w spółce ViDiS, pełniąc jednocześnie w latach 2009-2017 funkcję Dyrektora Handlowego.