Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje VIDIS SA. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Struktura własnościowa

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział
w kapitale zakładowym

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ

Bartosz Palusko

995 136

41,10%

995 136

41,10%

Marta Palusko

460 042

19,00%

460 042

19,00%

Szymon Staruchowicz

422 465

17,45%

422 465

17,45%

Krzysztof Szymczykowski

143 025

5,91%

143 025

5,91%

Grzegorz Greń

128 655

5,31%

128 655

5,31%

Pozostali

269 325

11,12%

269 325

11,12%

Suma

2 421 275

100,00%

2 421 275

100,00%