Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje ViDiS. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: inwestorzy@vidis.pl

Struktura własnościowa

Struktura akcjonariatu:


Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ

Bartosz Palusko

           975 030   

40,27%

               975 030   

40,27%

Szymon Staruchowicz

           421 465   

17,41%

               421 465   

17,41%

Marta Palusko

           288 502   

11,92%

               288 502   

11,92%

Wojciech Debich

           171 540   

7,08%

               171 540   

7,08%

Krzysztof Szymczykowski

           143 025   

5,91%

               143 025   

5,91%

Grzegorz  Greń

           128 655   

5,31%

               128 655   

5,31%

Pozostali

           293 058   

12,10%

               293 058   

12,10%

Suma

        2 421 275    

100,00%

            2 421 275   

100,00%